Kanalbyen i Fredericia bliver en levende og bæredygtig bydel
med op mod 2.800 nye arbejdspladser og omkring 1.000 boliger.